فریش تم ارائه دهنده ی قالب ها و افزونه های وردپرس در ایران

 • با فریش تم همراه شوید

  فـریش تـم حـاصل یـک تفـکر تـحول گـرا و زیبـایی مـحور اسـت ، فـعالـیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس و وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد

 • بهترین سابقه در ارائه خدمات

  فـریش تـم حـاصل یـک تفـکر تـحول گـرا و زیبـایی مـحور اسـت ، فـعالـیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس و وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد

 • شرکت برج سازان فریش

  فـریش تـم حـاصل یـک تفـکر تـحول گـرا و زیبـایی مـحور اسـت ، فـعالـیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس و وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد

آخرین پروژه ها

کارهایی که ما انجام میدهیم

 • طراحی و ساخت پکیج نرم افزاری فریش

  فـریش تـم حـاصل یـک تفـکر تـحول گـرا و زیبـایی مـحور اسـت ، فـعالـیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس و وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد

  Read More
 • شرکت برج سازان فریش

  فـریش تـم حـاصل یـک تفـکر تـحول گـرا و زیبـایی مـحور اسـت ، فـعالـیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس و وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد

  Read More
 • مدیرت پروژه ساختمانی

  فـریش تـم حـاصل یـک تفـکر تـحول گـرا و زیبـایی مـحور اسـت ، فـعالـیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس و وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد

  Read More

گواهی نامه

قالب های شرکتی

فریش تم ارائه دهنده ی قالب ها و افزونه های حرفه ای وردپرس در ایران

قالب های موزیک

فریش تم ارائه دهنده ی قالب ها و افزونه های حرفه ای وردپرس در ایران

قالب های خبری

فریش تم ارائه دهنده ی قالب ها و افزونه های حرفه ای وردپرس در ایران

قالب های فروشگاهی

فریش تم ارائه دهنده ی قالب ها و افزونه های حرفه ای وردپرس در ایران

نظرات مشتریان

در یک عبارت : شهپر اندیشه شرکتی است متخصص ،متعهد و پیگیر

کاربران مــــا

 • سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
 • وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت اویکو
 • وب سایت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
 • دانشگاه تهران
 • شرکت آسان موتور

فریش تم ارائه دهنده ی قالب وردپرس

۲۳۶۸

پروژه های پیشنهادی

۹۹۹

پروژه های درحال انجام

۳۶۶

پروژه های موفقیت آمیز

خبرنامه شرکت

 • بانکداری الکترونیک کهنه است
 • ۱۰۰سرویس دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شدند
 • راه‌اندازی سامانه مدیریت دستگاه‌های کارتخوان برای رفع تبعیض در کشور