فریش تم ارائه دهنده ی قالب ها و افزونه های وردپرس در ایران

  • با فریش تم همراه شوید

    فـریش تـم حـاصل یـک تفـکر تـحول گـرا و زیبـایی مـحور اسـت ، فـعالـیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس و وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد

  • بهترین سابقه در ارائه خدمات

    فـریش تـم حـاصل یـک تفـکر تـحول گـرا و زیبـایی مـحور اسـت ، فـعالـیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس و وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد

  • شرکت برج سازان فریش

    فـریش تـم حـاصل یـک تفـکر تـحول گـرا و زیبـایی مـحور اسـت ، فـعالـیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس و وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد

آخرین پروژه ها

کارهایی که ما انجام میدهیم

  • طراحی و ساخت پکیج نرم افزاری فریش

    فـریش تـم حـاصل یـک تفـکر تـحول گـرا و زیبـایی مـحور اسـت ، فـعالـیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس و وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد

    Read More
  • شرکت برج سازان فریش

    فـریش تـم حـاصل یـک تفـکر تـحول گـرا و زیبـایی مـحور اسـت ، فـعالـیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس و وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد

    Read More
  • مدیرت پروژه ساختمانی

    فـریش تـم حـاصل یـک تفـکر تـحول گـرا و زیبـایی مـحور اسـت ، فـعالـیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس و وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد

    Read More

گواهی نامه

قالب های شرکتی

فریش تم ارائه دهنده ی قالب ها و افزونه های حرفه ای وردپرس در ایران

قالب های موزیک

فریش تم ارائه دهنده ی قالب ها و افزونه های حرفه ای وردپرس در ایران

قالب های خبری

فریش تم ارائه دهنده ی قالب ها و افزونه های حرفه ای وردپرس در ایران

قالب های فروشگاهی

فریش تم ارائه دهنده ی قالب ها و افزونه های حرفه ای وردپرس در ایران

نظرات مشتریان

در یک عبارت : شهپر اندیشه شرکتی است متخصص ،متعهد و پیگیر

کاربران مــــا

  • سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
  • وزارت امور اقتصادی و دارایی
  • شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت اویکو
  • وب سایت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
  • دانشگاه تهران
  • شرکت آسان موتور

فریش تم ارائه دهنده ی قالب وردپرس

۲۳۶۸

پروژه های پیشنهادی

۹۹۹

پروژه های درحال انجام

۳۶۶

پروژه های موفقیت آمیز

خبرنامه شرکت

  • بانکداری الکترونیک کهنه است
  • ۱۰۰سرویس دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شدند
  • راه‌اندازی سامانه مدیریت دستگاه‌های کارتخوان برای رفع تبعیض در کشور